Մուտք

Օնլայն պատվեր

Ընտրեք ապահովագրության տեսակը՝

Պատվիրել

Գրանցվել

Բաժնետերեր

«ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՍՊԸ-ն նպատակահարմար չի գտնում հրապարակել Կանոնակարգ 8/03-ի 25-րդ կետի 3-րդ ենթակետում նշված տեղեկատվությունը (այդ թվում` մասնակիցների ընդհանուր ժողով հրավիրելուն առնչվող տեղեկատվությունը, շահութաբաժիններ վճարելու մասին որոշումները, Ընկերության ղեկավարների` Ընկերությունից ստացած վարձատրության չափը, Ընկերությունից ղեկավարների, մասնակիցների և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց` Ընկերությունից ստացած փոխառությունների, կնքած ապահովագրության պայմանագրերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը), քանի որ Ընկերությունը չի իրականացնում արժեթղթերի հրապարակային տեղաբաշխում, ներկա պահին ունի երկու մասնակից, ովքեր պատշաճ կերպով ներկայացված են Ընկերության խորհրդում և կարող են Ընկերությունից ցանկացած պահի ստանալ Ընկերության գործունեության վերաբերյալ ցանկացած տեղեկություն: